Tider & Priser

Skärholmen(Västerholms fria skola)

                        Barn                  Ung/Vux        Avancerad
Måndag:     17:00 – 18:00     18:00 – 19:00      19:00 – 20:00
Onsdag:     17:00 – 18:00     18:00 – 19:00      19:00 – 20:00
Fredag:      17:00 – 18:00     18:00 – 19:00      19:00 – 20:00

Priser

Termins avgiften är 1200:- I priset inkluderas en försäkring under träning/tävling och resor till och från träning/tävling hos Folksam.

Graderingskrav

Ni kommer att få en handbok med information om Taekwondo, namn på all teknik ni behöver och regler för gradering.

Att provträna några gånger är naturligtvis gratis.

Vid frågor kontakta:

Isa Musavi
isa_tkd@hotmail.com
070 – 756 44 51